HudobnoTanecneProjekty.sk

Viac o predstavení Potancuj ma dvakrát – tango show

Potancuj ma dvakrát – tango show je živý, hudobno-tanečný projekt, séria predstavení o každom z nás, o našich túžbach a snoch, ale aj o našom vlastnom zajatí a obmedzeniach, o boji s našimi vlastnými obavami a zlyhaniami

. Mnohí z nás, žijú v zajatí vlastných pocitov, neschopní odpustiť si vinu, ktorú sme si sami prisúdili. Slobodu totiž prináša len bezpodmienečná večná láska a tango. Kým dej premiérovej verzie sa sústreďoval na vzťah Ishi s jej rodičmi- vo svetle tragických udalosti holokaustu, v novom vydaní sa autori posunuli ďalej a rozprávajú príbehy ľudí ktorí patrili do Ishinho sveta, ľudí, ktorých Isha pôvodne stretávala v kaviarni kam chodili spolu s jej rodičmi tancovať tango (vid libreto ) Potom, náhle nastala nevítaná zmena a vsetci návštevníci kaviarne sa bez vlastného pričinenia ocitli na ceste vlakom, z miesta v ktorom žili zdanlivo spokojný život, do neznámeho miesta nečakanej, život-meniacej ľudskej tragédie, a takisto miesta, kde nie všetkých čaká vyslobodenie. Silný príbeh predstavenia je umocnený živou argentínskou hudbou, poéziou židovských básnikov ktorí prežili holokaust, a interaktívnymi animáciami. Potancuj ma dvakrát aktívne pôsobí na emócie divákov vytvorením dynamického, virtuálneho sveta pohlcujúceho aj toho najvzdialenejšieho diváka. Tanec, písané i hovorené slovo, filmové animácie a živá hudba robia príbeh živým a autentickým. Emócie a ich prežívanie sú neoddeliteľnou súčasťou predstavenia preto tanec je v tomto predstavení ich hlavným vyjadrovacím prostriedkom. Pocit ilúzie a nesplnených snov, pocit uväznenia, prežívanie osobného šťastia a pocit slobody sú emócie, ktoré prežívajú hlavní predstavitelia. „Potancuj má dvakrát“ kričia vnútorné hlasy cestujúcich do tábora smrti…