HudobnoTanecneProjekty.sk

Naše originálne projekty

Od svojho založenia sa naše združenie Duševták o.z. prostredníctvom Hudobno-Tanečných projektov priamo produkuje vlastne umelecké programy. Zatiaľ najambicióznejšim z originálnych projektov je Potancuj Ma Dvakrát – Tango show, vytvorený ako živá kolaborácia umelcov z rôznych krajín.