HudobnoTanecneProjekty.sk

Kategória: tanecne kurzy

Ponúkame tanečné kurzy a kurzy osobnostného rozvoja pre dospelých

Cieľom združenia Duševták o.z. je pozitívne pôsobiť v spoločnosti prostredníctvom tanečno-spoločenských aktivít. Aj z tohoto dôvodu pod hlavičkou Tanečnej Školy Ingriš alebo priamo združenia Duševták o.z. ponúkame  svojim členom jednak možnosť venovať sa tancu ako voľnočasovej spoločenskej aktivite ale takisto využívame kurzovú činnosť ako jednu z foriem získavanie finančných zdrojov potrebných na zabezpečenie náročnej, ale užitočnej verejno-prospešnej a sociálno-spoločenskej činnosti. Vašou účasťou na našich kurzoch robíte nielen niečo užitočné sami pre seba, ale takisto nám pomáhate šíriť radosť zo života a spokojnosť, ktorú tanec a osobnostný rozvoj prináša do života. 
Viac informácii nájdete na našich stránkach TanecnaSkolaIngris.sk a Dusevtak.sk

28. februára 2021     0 Comments

Plánované kultúrne podujatia 2021

**********************************************************

Počas corona pandémie nie sú plánované žiadne podujatia. O možnosti individuálnych lekcií tanca a osobnostného rozvoja nájdete informácie na stránke Tanečnej Školy Ingriš ( tanecnaSkolaIngris.sk ) , alebo združenia Duševták (Dusevtak.sk). Samozrejme, súkromné hodiny tanca je možné sprostredkovať aj zaslaním emailu na: info@tanecnaSkolaIngris.sk


**********************************************************

29. júna 2019     0 Comments   ,